Istraživanje s američkog Sveučilišta Ohio State pokazalo je da u kućanstvima u kojima i muškarci i žene rade od kuće – žene su te koje izvuku deblji kraj.

Naime, zbog pandemije Covida 19 broj ljudi koji prvenstveno rade od kuće znatno je narastao, a u Hrvatskoj je novi način rada od ove godine reguliran Zakonom o radu. No, obiteljska dinamika i navike su, čini se, ostale iste.

Naime, u istraživanju su provedene dvije studije – jedna na početku pandemije i druga na njezinu vrhuncu. U prvoj su sudjelovala 172 para iz Kine, a u drugoj 60 parova iz Južne Koreje. Žene i muškarci su navečer ispunjavali dva upitnika i tako 14 radnih dana. Morali su zapisivati koje su sve obveze napravili vezane za posao, a koje vezano za obitelj.

Kuhanje ručka, čišćenje i ostali kućanski poslovi često su dio radnog dana kada žena radi od kuće. Foto: Pexels.
Kuhanje ručka, čišćenje i ostali kućanski poslovi često su dio ženina radnog dana kada radi od kuće. Foto: Pexels.

Muškarci i žene nemaju isto iskustvo rada od kuće

Istraživanje je potvrdilo da su i muškarci i žene više kućanskih i obiteljskih poslova obavili kada su radili od kuće nego u uredu.

No, kada su žene radile od kuće, muškarci su obavili manje zadataka nego kada su žene radile u uredu. A kada su muškarci radili od kuće, žene nisu obavile manje kućanskih zadataka.

Dakle, kada rade od kuće, od žena se očekuje da potegnu više i oko kućanskih poslova, dok se od muškaraca to ne očekuje.

Muškarci puno bviše kućanskih poslova obave kada žene rade u uredu, nego kada žene rade od kuće. Foto: Pexels
Muškarci puno bviše kućanskih poslova obave kada žene rade u uredu, nego kada žene rade od kuće. Foto: Pexels

Istraživanje je također pokazalo da su žene imale veću grižnju savjest ako se, zbog većeg obujma obveza u uredu, nisu stigle posvetiti više djeci ili kućanskim obvezama. Kod muškaraca je grižnja savjest bila znatno manje izražena.

Bez obzira na to što je rad od doma postao standard zbog potrebe, za vrijeme pandemije Covida 19, to se neće promijeniti niti kada se objavi njezin službeni kraj. A hoće li se promjeniti obiteljska dinamika i navike za vrijeme rada od kuće zapravo najviše ovisi o tome kako će se mijenjati društvo u kojem živimo.