Impressum - LifeBuzz

Impressum

Izdavač:

Berlinka, obrt za usluge

vl. Edita Misirić Vrkljan

Kustošijanska ulica 106, 10 000 Zagreb

OIB: 10867322940

Glavna urednica:

Edita Misirić Vrkljan

Kontakt: 

edita@lifebuzz.hr

Obrt je upisan u Obrtni registar pod matičnim brojem obrta: 98499181, IBAN: HR0424020061140480851 Erste&Steiermarkische Bank